BOHYŇA zdravia a štíhlosti

 

Pre zaslanie nového hesla k programu Bohyňa sa zaregistrujte:

 

Často kladené otázky

Čo všetko Vás môže zaujímať? 🙂

Prečo sa musím znova registrovať?

Aby získali svoje nové heslo k programu Bohyňa, ak s ním pracujete alebo chcete pracovať. Nová registrácia je zároveň súhlasom s novými podmienkami užívania programu a pripomenutím si dôležitých pravidiel.

Aké sú nové podmienky?

Novou podmienkou je vzatie na vedomie, že podmienky prístupu k programu Bohyňa sa môžu kedykoľvek v budúcnosti zmeniť na základe nových platobných podmienok poskytovateľa a prístup do programu sa Vám môže spoplatniť.

Prečo sa prístup v budúcnosti môže spoplatniť?

Pre neustále sa zvyšujúce poplatky s vedením programu Bohyňa, a jeho technickým zabezpečením.

Prečo je to teraz iné?

Doteraz bol prístup k programu neobmedzený, čo sa však od minulého roka úplne zmenilo. Bohyne si môžu program zakúpiť už len na obmedzený čas. Pre tie, ktoré si kupovali program s aktívnym prístupom sa táto podmienka môže v budúcnosti zmeniť pre stále sa zvyšujúce náklady s vedením programu Bohyňa.

Čo ak s novými podmienkami nesúhlasím?

Váš prístup bude dňa 22. 3.2021 resetovaný pre zvýšenie ochrany programu. Na vygenerovanie nového hesla k programu Bohyňa je nutné sa znova registrovať a zároveň tak odsúhlasiť tieto nové podmienky. V opačnom prípade, nebudete môcť program naďalej využívať.

Aká je pripomienka dôležitých pravidiel?

Bohyňa sa zaväzuje, že prístupové heslo k programu žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní inej osobe. Bohyňa je povinná zabezpečiť utajenie hesla a ochranu prístupových údajov pred zneužitím akoukoľvek inou osobou. V prípade, ak Bohyňa poruší tento záväzok je povinná nahradiť Poskytovateľovi škodu spôsobenú porušením svojho záväzku. Detailné info nájdete v obchodných podmienkach.