Moduly programu

Naša cesta za úplným reštartom a novým JA bude trvať 8 týždňov. Každý týždeň sa vám na vašej zastávke sprístupní jeden modul v ktorom bude pár krokov. Jednotlivé kroky vám budú trvať od 15 do 60 minút.

Spoločne si všetky moduly aj kroky prejdeme a do cieľa tak s istotou dôjdeme. Vytrvajte!

MODUL 1 - Určenie cieľa

V prvom týždni tohto programu si vytvoríte pevné základy. Pevné základy vám pomôžu udržať sa na ceste a taktiež na nej aj vytrvať. Ak vás kedykoľvek počas programu alebo v budúcnosti opustí chuť pokračovať, tak v tomto module nájdete oporu a motiváciu, aby ste do cieľa 100% došli! 🙂

Pozrime sa na to, aký máte CIEĽ - ČO chcete dosiahnuť a PREČO?

MODUL 2 - Predpríprava

Na našej druhej zastávke - v tomto 2. týždni dotiahneme detaily predprípravy. Budeme sa venovať odstraňovaniu chýb z minulosti, pozrieme sa na to aké faktory ovplvyňujú priberanie na hmotnosti a načasujeme váš denný rozvrh tak, aby ste pokračovali na vašej ceste dobre pripravení.

MODUL 3 - Tvorba jedálnička

V tomto týždni si povieme základy ohľadne zdravej a správnej stravy, kultúry stravovania a jedálnička. Čo to jedálniček je, ako ho vytvoriť a prečo je taký dôležitý. Prečo je dôležitá kultúra stravovania, ako a kde sa stravovať. Tieto základy sú veľmi dôležité, aby ste pochopili rolu a dôležitosť stravovania

MODUL 4 - Pohybová aktivita

V tomto týždni položíme základy správneho a aktívneho pohybu, tak aby ste si vedeli vybrať pre vás ten správny pohyb, zistiť čo vás baví a napĺňa a práve tieto aktivity zaradiť do svojho dňa. Vysvetlíme si prečo je pohyb dôležitý, akú úlohu zohráva v našom živote.

MODUL 5 - Regenerácia tela a ducha

V 5. týždni, v našej druhej polovici príde čas na oddych. Aby sme do cieľa došli, je potrebné telo a myseľ udržiavať v dobrej kondícii a dopriať mu spánok, oddych, regeneráciu, lásku a meditáciu. V tomto module si vysvetlíme, prečo je oddych dôležitý a kedy si ho dopriať.

MODUL 6 - Nástrahy na ceste

Na vašej ceste sa stretnete s rôznymi nástrahami, ktoré vás môžu od cieľa odkláňať alebo vás brzdiť. V tomto týždni si ukážeme s akými nástrahami sa môžete stretnúť a ako im čeliť. Medzi najčastejšie nástrahy patria rôzne sviatky, oslavy či iné príležitosti.

MODUL 7 - Upevnenie návykov

Zvyk je železná košeľa a aby ste si všetky nové poznatky zafixovali, prejdeme si v tomto týždni upevňovanie návykov. Všetky základy a všetky vaše nové návyky si tak osvojíte a stanú sa prirodzenou súčasťou vášho života.

MODUL 8 - Pomocníci na ceste

Títo "malí" pomocníci vás podržia na vašej ceste za dosiahnutím cieľa. Medzi pomocníkov patria aj rôzne zápisky, aplikácie do mobilu a odkazy na zaujímavé webové projekty. Každý si vyberie to svoje, čo mu najviac pomôže na ceste zotrvať.